De första historiska fragmenten av vår klubb hittar man i slutet av 80-talet då ett projekt för anlägga en golfbana i Sandnäset, Dvärsätt startade. Planerna genomfördes så långt att Krokoms Kommun löste in marken, avverkade skogen och beviljade byggnadstillstånd för en golfbana samt anlitade en golfarkitekt (Jeremy Turner, Falun) som ritade in en 18-hålsbana i området.

Planerna gick inte att genomföra den gången men återaktiverades senare och 2002 öppnades banan med sina första 9 hål. Nu har banan 13 hål och är slopad både för 13 och för 18 hål.

Hösten 2012 tvingades klubben och driftbolaget i konkurs och efter en vinter med mycket jobb med att försöka återskapa en ny klubb skapades den ’nya’ klubben upp igen i januari 2013. I april samma år fick banan ny ägare och i samband med det bytte också klubben namn till Sandnäset GK.