Verksamheten och  aktiviteterna i Sandnäset Golfklubb bygger i mångt och mycket på alla de fantastiska och ovärderliga medlemmar som ställer upp och arbetar ideellt. Har du tips och idéer, frågor eller funderingar, vill du hjälpa till? Kontakta kommittéerna nedan!

STYRELSEN

Joakim Åberg Ordförande   070-512 45 46 E-post
Elisabeth Bisse Svensson vice ordförande   070-606 04 80 E-post
Ewa Iwansson Kassör E-post
Margareta Eriksson Sekreterare 070-571 31 69 E-post
Lena Nyman Ledamot 070-564 36 89 E-post
Anders Jönsson Ledamot 070-235 98 47 E-post
Emil Olsson Ledamot 070-628 31 85 E-post

KOMMITEÉR

Margareta Eriksson Dam  070-571 31 69
Lars Lanner Herr  070-584 49 60
Henrik Rydehn Junior  070-524 37 04
Stefan Bengtsson Tävling  070-646 62 06
Christina Olofsson Utbildning  073-046 06 96
Stefan Bengtsson Hcp 070-646 62 06
Öjvind Ängehov Hcp 070-969 02 40
Sebastian Starkman Hcp 072-202 98 05