Kurs nummer 6 för året (24-25/9):

24/9 Teori kl 10-12, praktik kl 12.30-15.30

25/9 Praktik kl 9-12, teori kl 12.30-14

 

Både teori och praktik sker mestadels utomhus, så kläder efter väder. Samling vid klubbhuset båda dagarna.

Anmälan sker till kansliet med namn, personnummer, adress, telefonnr och e-post.

 Pris: 2000.- senior 1500.- junior och då ingår en spelrätt för 2017

Hör av er om något är oklart.

//Reception