[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Välkommen till årsmöte för Sandnäset Golfklubb[/title]

Kallelse till årsmöte 2019

Du kallas härmed till årsmöte i Sandnäset GK
Tid: Onsdagen den 20:e Mars. kl 19 00
Plats:  Grönänge

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts i enlighet med stadgarna.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse för det gångna året
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Budget 2019
 11. Information från kommittéerna avseende sommaren 2019
 12. Information från JHGF årsmöte
 13. Information från Driftsbolaget
 14. Nya golfregler 2019
 15. Motioner
 16. Övriga frågor
 17. Avtackningar
 18. Avslutning
[/fullwidth]