Vår bana är ritad av Jeremy Turner och 9 hål stod klar för spel 2002 och 2008 var utbyggnaden till 13 hål klar.
Hos oss spelar du på naturskön, kuperad skogs- och parkbana med vackra vyer över Storsjön och fjällen.
I anslutning till banan finns en driving-range samt ett övningsområde.
Banan ägs och drivs av Hallströms Verkstäder/Sandnäset Golf Drift AB som tog över banan och driften av den i april 2013 efter att den tidigare klubben (Krokoms Golfklubb) inklusive driftbolag gått i konkurs.
Ägaren själv skriver så här om förvärvet:

Hallströms Verkstäder var en av de större sponsorerna då klubben bildades och vi har därför ett intresse av att banan finns kvar. Intresset att köpa banan var lågt och risken att den skulle stå utan ägare och växa igen eller omvandlas till villatomter var stor. Efter förhandlingar med konkursförvaltare och banker förvärvade Hallströms Verkstäder banan med samtliga inventarier. Ett nytt driftsbolag har bildats som kommer att heta Sandnäset Golf Drift AB, banan heter Sandnäset Golf. Vårt mål är att banan  skall drivas som tidigare med högsta fokus på kvalitet och trevligt bemötande.
Vi vill satsa på att utveckla golfanläggningen i Sandnäset, där är ett nytt, modernt klubbhus med omklädningsrum, kontor och servering är prioriterat. Den etableringen avser vi att göra i anslutning till det befintliga träningsområdet med Driving Range och träningshål.
Välkomna till Sandnäset Golf!

Nils-Åke Hallström


Sedan övertagandet 2013 har banan och området utvecklats. Det nya klubhuset har byggts upppe vid E14. Rangen har det senaste året lyfts genom asfaltering kring utslagsplatserna. Ett antal utslagsplatser har försetts med tak och väggar för bättre träningsmöjligheter i dåligt väder. Tillgängligheten har förbättras genom byggnationer av orange tee, dessa invigs säsongen 2021. Banan och dess kringområden har röjts och förbättrats för att ge ett snabbare spel. 2020 ändrade vi spelordningen på banan för att förenkla för de som vill gå 18 hål och golfåret 2020 avslutas med att vi tar bort ett antal bunkrar på banan.
Vi fortsätter med vår ambition att erbjuda länets bästa golfupplevelse.

Välkommen till oss på Sandnäset Golf