Välkommen till Sandnäset Golf

Vår bana är ritad av Jeremy Turner och 9 hål stod klar för spel 2002 och 2008 var utbyggnaden till 13 hål klar.
Arbetet med att iordningställa de sista 5 hålen är påbörjat. Planritning finns och en del av markförberedelserna är klara.
Hos oss spelar du på naturskön, kuperad skogs- och parkbana med vackra vyer över Storsjön och fjällen.
I anslutning till banan finns en driving-range samt ett övningsområde

Banan ägs och drivs av Hallströms Verkstäder/Sandnäset Golf Drift AB som tog över banan och driften av den i april 2013 efter att den tidigare klubben (Krokoms Golfklubb) inklusive driftbolag gått i konkurs.

Ägaren själv skriver så här om förvärvet:

Hallströms Verkstäder var en av de större sponsorerna då klubben bildades och vi har därför ett intresse av att banan finns kvar. Intresset att köpa banan var lågt och risken att den skulle stå utan ägare och växa igen eller omvandlas till villatomter var stor. Efter förhandlingar med konkursförvaltare och banker förvärvade Hallströms Verkstäder banan med samtliga inventarier.

Ett nytt driftsbolag har bildats som kommer att heta Sandnäset Golf vilket också blir det officiella namnet på banan. Vårt mål är att banan  skall drivas som tidigare med högsta fokus på kvalitet och trevligt bemötande. Vi vill satsa på att utveckla golfanläggningen i Sandnäset, där är ett nytt, modernt klubbhus med omklädningsrum, kontor och servering är prioriterat. Den etableringen avser vi att göra i anslutning till det befintliga träningsområdet med Driving Range och träningshål.

Välkomna till Sandnäset Golf!

Nils-Åke Hallström

 

Course Manager

Dennis Sandström
Tel: 070-510 00 68