Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Markeringar

Följande markeringar gäller på banan:
Vit = out of bounds
Gul = pliktområde
Röd = pliktområde
Blå= mark under arbete (MUA).
Blå-vit = MUA med obligatorisk droppning

Avståndsmarkeringar

Markeringsplattor på fairway anger avståndet till mitten av green och är oflyttbara tillverkade föremål (regel 16-1 är tillämplig). Följande färger används:
Vit = 200 meter
Gul =150 meter
Röd=100 meter
Dessa är oflyttbara tillverkade föremål (regel 16-1 är tillämplig).

  1. Out of bounds (Regel 18.2)

Intern out of bounds

Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 11/16 och hål 12/17 gäller endast vid spel av hål 12/17. Vid spel av hål 11/16 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål. Vid tallen bortom dammen finns två vit-svarta pinnar som visar förlängningen av out of bounds gränsen. Man syftar längs dessa pinnar för att avgöra om bollen är i spel eller inte. Den tänkta gränsen för out of bounds går mot röd tee på hål 16.

 

  1. Pliktområden (Regel 17)

Det röda pliktområdet bortom dammarna på vänster sida om hål 4/9 som bara är definierat på en sida är oändligt. Det röda pliktområdet på vänster sida på hål 9/14 som bara är definerat på en sida är oändligt.

 

  1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå/vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är obligatorisk enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen, samt sand och gruslagningar på den finklippta delen av spelfältet, betraktas som mark under arbete.

  1. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln:
Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

  

  1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

  • En lång signal med siren: Avbryt spelet omedelbart
  • Flera korta signaler, upprepade gånger: Återuppta spelet

Vid avbrott i spelet rekommenderas att man markerar bollen oavsett var den ligger på spelfältet.

 

Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Uppdaterad 2023-04-06
Regel- och HCP-kommittén Sandnäset Golf