Det finns två typer av HCP-ronder, tävlingsronder och sällskapsronder. Förutom uppdateringar under säsongen skall en HCP-revision göras årligen. HCP sparas under flera år för medlemmarna för statistikändamål.

Det finns två Handicapstatusar EGA Exakt Handicap (EH) och EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att anpassa handicapreglerna till EGA:s riktlinjer.
Detta innebär att man måste ha registrerat ett visst antal handicapronder i GIT (4 ronder innevarande år eller 4 ronder föregående år ) för att erhålla ETH. I vissa tävlingar krävs ETH för att kunna vinna priser och visas i resultatlistan. Det är tävlingsledningen som bestämmer vilken handicapstatus som krävs i en specifik tävling. Inläggning av handicapronder skall ske på Internet via Min Golf på Golf.se eller via Golfterminalen eller via hemmaklubbens reception. Alla handicapgrundande tävlingsresultat överförs automatiskt till respektive spelares handicapregister. Detta gäller under förutsättning att spelaren har rätt HCPi systemet före tävlingen eller att tävlingsledaren lägger in rätt HCP i systemet innan tävlingen.


HCP-REVISION

Det finns två typer av revision Enskild revision respektive Enskild Årsrevision.
De två olika HCP-revisionerna är:
  • Enskild revision görs på en enskild medlem vid ett enda tillfälle, medan
  • Enskild årsrevision görs en gång per år på många spelare.

HCP-kommittén vill kanske höja eller sänka någon på bedömning, t.ex. efter en sjukdom eller olycka, eller en spelare som bara spelar partävlingar (som ju inte är HCP-påverkande). När klubben gör en enskild revision eller en årsrevision skickas det automatiskt ut ett mail till berörda personer med information om att en HCP-ändring har skett.


GRUNDERNA I VÄRLDSHANDICAPSYSTEMET

Med det nya beräkningssystemet och världs-hcp kommet du snabbt att få ”rätt hcp” om du registrear dina rundor.

Ett snittsystem. Din exakta handicap är genomsnittet av de upp till åtta bästa av dina upp till 20 senast registrerade ronder.
Du ser din exakta handicap i Min Golf.

Max exakt handicap är 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

Det finns inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna

  • Mer rättvisande. Snittsystemet reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
  • Kortare ronder. Du får registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar när du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.
  • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor, oavsett land.

    Justering av HCP:
    HöjningSänkning