Information om HCP

Det finns två typer av HCP-ronder, tävlingsronder och sällskapsronder. Förutom uppdateringar under säsongen skall en HCP-revision göras årligen. HCP sparas under flera år för medlemmarna för statistikändamål.

Det finns två Handicapstatusar EGA Exakt Handicap (EH) och EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att anpassa handicapreglerna till EGA:s riktlinjer.
Detta innebär att man måste ha registrerat ett visst antal handicapronder i GIT (4 ronder innevarande år eller 4 ronder föregående år ) för att erhålla ETH. I vissa tävlingar krävs ETH för att kunna vinna priser och visas i resultatlistan. Det är tävlingsledningen som bestämmer vilken handicapstatus som krävs i en specifik tävling. Inläggning av handicapronder skall ske på Internet via Min Golf på Golf.se eller via Golfterminalen eller via hemmaklubbens reception. Alla handicapgrundande tävlingsresultat överförs automatiskt till respektive spelares handicapregister. Detta gäller under förutsättning att spelaren har rätt HCPi systemet före tävlingen eller att tävlingsledaren lägger in rätt HCP i systemet innan tävlingen.


HCP-REVISION

Det finns två typer av revision Enskild revision respektive Enskild Årsrevision.
De två olika HCP-revisionerna är:
  • Enskild revision görs på en enskild medlem vid ett enda tillfälle, medan
  • Enskild årsrevision görs en gång per år på många spelare.

HCP-kommittén vill kanske höja eller sänka någon på bedömning, t.ex. efter en sjukdom eller olycka, eller en spelare som bara spelar partävlingar (som ju inte är HCP-påverkande). När klubben gör en enskild revision eller en årsrevision skickas det automatiskt ut ett mail till berörda personer med information om att en HCP-ändring har skett.


HCP-KOMMITTÈ

HCP-kommittén på Sandnäset Golf består av Stefan Bengtsson och Öjvind Ängehov. De ansvarar för de årliga revisionerna och är även de du ska kontakta om du vill göra en enskild revision. Använd formuläret nedan eller ring någon av våra HCP-representanter.

Namn Telefonnummer
Stefan Bengtsson 070-646 62 06
Öjvind Ängehov 070-513 56 89

Justering av HCP:
HöjningSänkning