Årsavgiftsförsäkring

Om en medlem råkar ut för ett olycksfall och inte kan fullfölja säsongen, kan han eller hon få tillbaka delar av årsavgiften om det finns läkarintyg.

För försäkringsfall som inträffar efter det att du betalt din årsavgift till golfklubben, lämnar försäkringen ersättning för den del av årsavgiften som du inte kan utnyttja på grund av ett olycksfall. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift under perioden 1 januari – 31 december. Det är 30 dagar karens på försäkringen och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år.

Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.

Läs mer om försäkringsvillkoren nedan. Där finns också skadeanmälan, observera att den skall signeras av golfklubben innan den skickas in.