[one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Mötespunkter[/title][/one_full]

TID OCH PLATS: Onsdagen den 1 mars 2017. Green Room.

NÄRVARANDE:
Anders Edholm, ordf.
Göran Wallin
Sture Björklund
Lars Ove Bergström
Ulf Vesterlund
Margareta Eriksson
Elisabeth Ejenstam

ADJUNGERAD:
Dennis Sandström

Inkommet medlemsförslag 
1. Elisabeth Svensson föreslår att klubben tar upp
diskussion med Hede/ Vemdalens GK ang. duo-medlemsskap.
– Styrelsen beslutar att Anders tar upp frågan med Hede/Vemdalens GK med utgångspunkt att
träffa Duo-avtal till en  kostnad av 1350 kr.
2. Elisabeth Svensson föreslår att de gamla receptionsbaracken byggs om till ett vagnsförråd.
– Dennis konstaterar att den föreslagna byggnaden är såld och att det f.n. Inte är möjligt att organisera ett vagnsförråd.

Ekonomi 
Sture redovisar förslag till Bokslut  2016 och Budget 2017. Efter diskussion enas st
yrelsen om det förslag som skall  föreläggas årsmötet. 

Information från Medlemskommitten
– Årets golfresan går till Sticklestad den 25-26 maj.
– Upptaktsträff för samtlig
a medlemmar genomförs på Grönänge den 10 maj.
– Försök med ”Nybörjargolf” kommer att genomföras på fredagseftermiddagar.
– Enl. Bolaget kommer s.k. Orange Tee inte att byggas under året.
– Den 12 mars har JH-distriktet årsmöte.

Övriga frågor 
– Dennis tar upp frågan om förutsättningarna för utarbetande av t.ex. 1-10 årsplaner. Styrelsen ser behovet av  planering och styrelsen uppdrar till Anders att ta upp frågan med Driftsbolaget.

Nästa möte 
Efter särskild kallelse.