Höstmöte

 

Plats: Grönänge

 

Tid : 16 nov. Kl 1900

 

Dagordning.

 

–  Redovisning av klubbens ekonomi och medlemstal

–  Fastställande av verksamhetsplan

–  Val av ordförande för ett år och tre ledamöter för två år och en ungdomsrepresentant.

–  Driftbolaget redovisar året som gått och framtiden

–  Fråge och diskussionsstund

 

Vi bjuder givetvis på fika.

 

Välkomna !

 

Styrelsen för Sandnäset G K