Sandnäsets Golf hälsar dig välkommen som gäst eller medlem, samarbetspartner eller sponsor. Vår avsikt är att golf på Sandnäset skall kännas bekvämt, enkelt och lättsamt.

Sandnäset Golf har utvecklats i etapper med årliga åtgärder för att ge spelare en bra upplevelse. Kringområden har röjts, skog har glesats ut. Tee har renoverats och kompletterats. Rangeområdet har förbättrats. Dolda bunkrar har byggts igen med mera. Vi samarbetar med Svenska Golfförbundets klubbrådgivare och även externa parter. Säsongen 2020 tog vi hjälp av Benestam Golf Design för att få hjälp med vår utveckling av banan.
Vi jobbar vidare för att erbjuda länets bästa golfupplevelse.

STYRELSEN SANDNÄSET GOLF DRIFT AB