Sedan många år har Sandnäset Golf varit medlem i Svenska Golfförbundet genom klubben i ett s.k. M1 tillsvidaremedlemskap.
Inom svensk golf finns det möjlighet till andra medlemskap och associeringar och ägaren av Sandnäset Golf har kommit fram till att vi kommer att söka associering A1 via ett golfbolag.

Vid en inventering ser vi att merparten av vårt dagliga arbete med bana, klubbhus, restaurang, reception, personal, kurser, ungdomsträning, sponsorer, företagsgolf, medlemshantering, fakturor, grönt kort, medlemsservice med mera redan idag sköts av anställd personal/funktioner i Hallströmskoncernen. För att göra vår administration smidigare och enklare kommer vi alltså att ansöka om en A1 associering där vi får en styrelse för hela verksamheten.
Vid en godkänd ansökan kommer den nuvarande klubbstyrelsen att upplösas och verksamheten flyttas över till bolagsstyrelsen.

Vad innebär då detta för mig som medlem?
I princip ingenting! Vi kommer att få samma service (och avgifter) som tidigare mot SGF. Vi kommer att få kallelser/inbjudan att närvara vid SGF och GDF´s möten. Vi kommer att ha tillgång till GIT i sin helhet. Vår bana kommer att ingå i banvärderingssystemet slope. Vi kan använda SGF´s material för nybörjarutbildning och Grönt kort. Vi kan deltagande i av SGF och/eller GDF arrangerade eller sanktionerade mästerskap, förbunds- och distriktstävlingar. Vi ingår i SGF:s medlemsförsäkring vilken omfattar olycksfalls-, dödsfalls- och ansvarsförsäkring. Vi har avgiftsfria behovsanpassade bankonsulentbesök och vi kommer även fortsättningsvis att bedriva och erbjuda medlemmar golf som idrottslig verksamhet.

Vi kommer att fortsätta att utveckla Sandnäset Golf i samma positiva linje som tidigare med målsättningen att erbjuda länets bästa golfupplevelse.
Vi kommer att fortsätta med juniorverksamhet, golfkurser, grönt kort kurser, ungdomsträning, tävlingsverksamhet med mera. Så för den enskilde medlemmen kommer det inte att bli någon skillnad.
Ansökan kommer att göras till Svenska Golfförbundet som i sin tur tar hjälp av Golfdistriktsförbundet för en beslutsrekommendation. SGF fattar utifrån denna rekommendation beslut om associering.

Nälden 2020-11-10
Nils-Åke Hallström

P.S Vi påminner om årsmötet den 20/1 klockan 19.00. Mötet kommer att hållas digitalt och inbjudan är skickad via e-post.