Uppstartsträff för samtliga medlemmar
Plats: Grönänge
Tid : 10 maj  kl 1830.

– Golfstore visar kläder och informerar om sin verksamhet på Sandnäset i sommar
– Klubben informerar om kommande aktiviteter
– Vi tittar på spelprogrammet .
– Vi bjuder på fika

Anmälan till Eva-Britt.Ogren@telia .com. Senast den 8 maj