På grund av det skärpta läget och den ökade spridningen av coronaviruset har vi idag beslutat att skjuta på det planerade höstmötet.
Vi återkommer med ny information.