Nu ligger Planprogrammet för Sandnässkogen ute på samråd hos Krokoms Kommun under tiden 240103-240131.

Så här formulerar Krokoms Kommun sin ingress – Syftet med planprogrammet för Sandnässkogen är att utreda förutsättningarna för att planlägga området, del av Fannbyn 1:46, för bostäder och att tillskapa en attraktiv boendemiljö i närheten till Sandnäset Golf. Inom området finns möjlighet att tillskapa utrymme för cirka 100 nya byggnadskroppar som inrymmer cirka 700 bostäder fördelat inom olika byggnadstyper. Det nya bostadsområdet ska kunna tillgodose eventuella avvägda behov av service och andra viktiga funktioner. Lokaler för småföretagare ska kunna anläggas, till exempel för handel, industri och hantverk. Behovet av service och andra viktiga funktioner, kan även tillgodose områden som ligger utanför programområdet.

Klicka in och läs mer hos Krokoms Kommun här »